Manuele therapie

 

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Maar vooral (chronische) nekklachten en rugklachten kunnen met manuele therapie een halt toe geroepen worden. Net zoals in de sportkinesitherapie wordt het lichaam als één geheel gezien. Daarmee bedoel ik dat er nagegaan wordt of de oorzaak op de plaats van de pijn ligt of er andere factoren (mede)oorzaak kunnen zijn. Andere factoren kunnen bijvoorbeeld anatomisch, fysiologisch, biomechanisch, neurodynamisch, uit de organen… zijn. Maar ook het psychosociaal model wordt in deze context geëvalueerd. Specifieke mobilisaties en/of manipulaties kunnen dan aangewend worden om uw klachten zo adequaat mogelijk te verhelpen.

 

Door middel van gerichte en specifieke manipulaties ("kraken") en mobilisaties worden uw klachten zo grondig mogelijk aangepakt. De manuele therapie vormt een ideale aansluiting op de artsendiagnose.

Ik behandel alle klachten van het bewegingsapparaat. vb:

U hebt pijn in uw rug of uw nek die uitstraalt naar uw benen of armen?

U hebt een lumbago, een hernia of bent wakker geworden met een stijve nek?

U sukkelt met een tenniselleboog, een 'frozen shoulder' of vage knieklachten?