applied kinesiology

 

Manual Muscle Testing: Introductie

M.M.T. is een interdisciplinaire toenadering tot de gezondheidszorg, gebaseerd op een functioneel onderzoek van de patiënt.

Houding, bewegingsonderzoek en palpatie worden gebruikt in combinatie met de meer gestandaardiseerde diagnostische methodieken.

De spiertest wordt door in M.M.T. als belangrijkste werktuig gebruikt. Het is een spiertest die hem onderscheidt van andere natuurgenezers.

Een spiertest is niet gericht op het testen van spierkracht noch is het een methode om, na zenuwweefselbeschadiging, de zwakheid van een spier te bepalen.

Het is een dynamische evaluatie voor bepaling van de functie van het neuro-musculair geheel.

Wanneer een zogenaamde normaal functionerende spier in het verleden met dit systeem zwak bleek te testen, werd dit door de wetenschap sceptisch bekeken. Vooral nadat dynamometers deze A.K. bevinding niet bleken te ondersteunen.

Applied Kinesiologie of M.M.T. werd dan ook dikwijls afgewimpeld als zijnde esoterisch en niet gefundamenteerd.

Ondertussen is aangetoond dat er een duidelijk verschillend electromyografische uitslag wordt bekomen bij een ‘zwakke’ spiertest in vergelijk met een normale spiertest. Deze studies tonen aan dat er wel degelijk een neurologische basis is voor het ‘zwakke-spier’ fenomeen.


De spiertest, zoals deze in door ons gebruikt wordt, is dus niet alleen een methode voor het nagaan van de functionele biomechanica, maar tevens voor de evaluatie van de functionele neurologie. Functionele biomechanica in M.M.T./ A.K. beoordeelt de lichaamshouding, het bewegingsgedrag d.m.v. palpatie, spiertesten en andere methoden.

De spiertest in de evaluatie voor het functionele neurologie wordt gebruikt om de reactie van de patiënt te zien op verschillende vormen en stimuli. Deze bevindingen kunnen dan vergeleken worden met de gestandaardiseerde diagnostische procedures.


Een spierzwakte, zoals deze met dit systeem wordt vastgesteld, is een gebrek van de spier om goed te reageren op de test. Dit kan het gevolg zijn van een gebrekkige neuromusculaire stimulatie of inhibitie. Verschillende redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals: - myofasciale dysfuncties (proprioceptie/micro-avulsie);

 • druk op de perifere zenuw;

 • spinaal-segmentale facilitatie en deafferentatie;

 • neurologische disorganisatie;

 • viscerosomatisch onevenwicht (autonomische relaties);

 • nutritioneel onevenwicht;

 • beïnvloeding van toxische stoffen;

 • problemen met cerebo-spinale vochtproductie en -circulatie;

 • mechanische spanning op de meninges;

 • lymfatische en/of vasculaire problemen.

De spiertest evalueert de mogelijkheid van het neuro-musculaire complex om zich aan te passen aan de veranderende druk die op het gebeid wordt uitgeoefend.

Om een spiertest goed uit te oefenen, is het belangrijk om een juist begrip te hebben van de richting van de spiertest, de rol van de synergistische en antagonistische spieren en een waardering van de fijne verschillen tussen individuele spiercoördinaties.

Hierdoor wordt deze spiertest zowel een wetenschap als een kunst.


Aangetoond is dat sommige stimuli een verandering teweeg kunnen brengen in de spiertest. Deze stimulus noemen we een ‘challenge’ en wordt gebruikt om de positieve/negatieve uitwerking te bepalen op het lichaam. Deze kunnen zijn:

 • een kortgerichte druk op de gewrichten en schedelbeenderen;

 • uitrekking van spier, ligament en/of pees;

 • een bepaalde ademhalingsfase;

 • een reactie op licht, pijn, temp, geluid en andere sensorische prikkels;

 • vingercontact van de patiënt op de plaats van het probleem.


M.M.T. helpt de tester om functionele stoornissen te begrijpen, die vaak moeilijk te meten zijn met andere erkende methoden.

Wanneer het correct wordt toegepast kan M.M.T. een waardevol inzicht geven in het totaal fysiologisch functioneren van een patiënt.


Gedurende een herstelperiode wordt het gebruikt om het effect van de therapie te evalueren en zonodig aan te passen. M.M.T. kan zodoende het herstelproces in kaart brengen.


Deze spiertesten worden gebruikt voor het nagaan van:

- de locatie van het probleem;

- de ernst van het probleem;

- de beste therapie voor het probleem;

- de efficiëntie van de therapie.


In de Benelux worden Manual Muscle Testing / Applied Kinesiology vertegenwoordigd door de I.C.A.K.-Benelux (International College of Applied Kinesiology) of de nieuwe benaming PAK (Professional A.K.)